Firma za granicą

Kiedy ludzie chcą tworzyć własne przedsiębiorstwo za granicą, nasuwa się szereg pytań. Dla przykładu, naszym wybranym krajem mogą być Czechy. Aby rozpocząć swoją działalność w tym kraju należy zastanowić się nad formą działalności, jaką chcemy prowadzić. Do najprostszych, należy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, gdzie może ją w opisywanym kraju tworzyć nawet pięćdziesięciu wspólników. Kapitał zakładowy spółki to kwota minimum 200 000 CZK. Nazwa spółki musi spełniać określone kryteria, których warunki zostały określone w Kodeksie Handlowym. Na umowę spółki składa się kilka danych, które szczegółowo musi ona zawierać. Najwyższy organ spółki stanowi walne zgromadzenie wszystkich wspólników. To do nich należy podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych, będących w interesie danej spółki. Proces zakładania spółki musi odbywać w określonej odgórnie kolejności. Jeśli wynika to z umowy, spółka sporządza statut, który dokładnie precyzuje jej granicę i określa zawartą w niej organizację.

About the author /


Related Articles