Podatek VAT

Podatek Vat czyli podatek od wartości dodanej lub z angielskiego Value Added Tax. Jest to jeden z najpowszechniejszych podatków tak zwanych pośrednich czyli płaconych w trakcie dokonywania transakcji. Polega on na odprowadzania do Urzędu Skarbowego czyli do Skarbu Państwa. Podatek vat płaci się poprzez comiesięczne wpłaty, których wysokość jest obliczona poprzez wyznaczenie różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym. Innymi słowy Najpierw należy obliczyć podatek od uzyskanej sprzedaży towarów lub usług a następnie obliczyć vat naliczony z zakupu towarów lub usług. W Polsce obowiązuje kilka stawek podatku Vat dla różnych towarów i usług i są to stawki 0%, 7%, 15% oraz 23%. Przepisy są dość zagmatwane i bardzo trudno jest się w tym zorientować bez pomocy specjalistów. Ustawa regulująca podatek Vat przypomina zbiór aktualizacji, nowelizacji i zmian i chyba czas najwyższy na skonstruowanie sposobu płacenia oraz wyznaczania tego podatku na nowo. W Polsce podatek vat muszą płacić podmioty gospodarcze dopiero po przekroczeniu pewnego progu. Istnieje również możliwość zrezygnowania ze zwolnienia z podatku vat.

About the author /


Related Articles