Zasilanie w sytuacjach awaryjnych

Zasilanie w sytuacjach awaryjnych

W strategicznie ważnych budynkach istnieje częsot koniecznosć zadbania o to, by cały czas posiadały ono zasilanie w prąd elektryczny. Co jednak, gdy chwilowo zabraknie dopływu energii? W takich sytuacjach należy posłużyć się zasilaczami awaryjnymi, za któych pomocą można szybkodostarczyć dodatkowego zasilania.

Oczywiście, mają one ograniczoną moc i zwykle podłączane są do nich tylko niektóre z dostępnych w budynku urządzeń. Jednak siłą rzeczy są bardzo przydatne w sytuacjach krytycznych. Dlatego z pewnością warto ich używać. Jednak w planowaniu strategicznym należy brać pod uwagę, że pełne przełączanie się na agregaty prądotwórcze chwilę czasu zajmuje. Konsekwencją tego jest fakt, że może pojawić się moment, w którym chwilowo będzie brakowało napięcia.

Aby temu zapobiec dodatkowo można zastosować jeszcze zasilanie bateryjne, które obsłuży wszystkie kluczowe urządzenia do momentu przestawienia ich właśnie na awaryjne agregaty prądotwórcze. Jest to co prawda rozwiązanie malo efektowne, ale też chodzi o dostarczenie energii tylko w krótkim momencie przerwy pomiędzy wyłączeniem głównego źrodła zasilania, a uruchomieniem agregatów zapasowych.

Odrębnym tematem jest efektywność, jaką mogą osiągnąć agregaty prądowe. Z pewnością nie będzie to to samo, co dostęp do sieci energetycznej. Zdecydowanie wydolnośc urządzeń będzie dużo mniejsza. Ale do utrzymania oświetlenia awaryjnego urządzenia prądotwórcze powinny wystarczyć. Podobnie jak do obsługi podstawowego zestawu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, co moze okazać się w niektóych obiektach kluczową sprawą, nawet gdy przerwa w dostawach prądu jest stosunkowo krótka.

About the author /


Related Articles